screen

آیین بزرگداشت مقام علمی و معرفتی

زنده یاد دکتر محمدحسین ملایری

زمان: پنج شنبه 23 آبان ماه ساعت 15الی17

مکان: میدان فلسطین، مرکز همایش کوثر